Lezing Jan Kuijs over kapittels en kanunniken

ANDEL – Op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena verzorgt Dr. Jan Kuijs op dinsdag 17 januari een lezing over ‘Kapittels en kanunniken in het rivierengebied’.

Seculiere kapittels zijn geen kloosters, maar colleges van kanunniken. Dit zijn priesters die aan een kapittelkerk zijn verbonden. Hun voornaamste dagtaak bestond uit het dagelijkse zingen van de getijden op zeven vaste tijdstippen van de dag. In tegenstelling tot kloosterlingen legden kanunniken geen kloostergeloften af. Ze mochten privébezit hebben en woonden zelfstandig in privéwoningen die in de onmiddellijke nabijheid van de kapittelkerk stonden. De oudste seculiere kapittels in het bisdom Utrecht zijn in de negende eeuw ontstaan; het stichten van nieuwe kapittels ging door tot in het begin van de zestiende eeuw. De invoering van de Reformatie vanaf 1572 betekende in het huidige Nederland voor de meeste seculiere kapittels het einde van hun bestaan als geestelijke instelling. De uitoefening van de katholieke godsdienst werd verboden en het grondbezit van de kapittels werd geconfisqueerd. Door de vernietiging van de kapittelarchieven is veel kennis over hun geschiedenis voorgoed verloren gegaan.

De lezing is in partycentrum ’t Buitenhoff, Buitenlaan 1 in Andel en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom en de entree voor niet-leden is vier euro.