Buitensportverenigingen ondertekenen verklaring

GORINCHEM – De buitensportverenigingen van de sportparken Molenvliet en Dalem in Gorinchem hebben een intentieverklaring ondertekend.

Het is het resultaat van een intensief proces waarbij de verenigingen op eigen initiatief hebben gezocht naar een manier om de samenwerking met elkaar aan te gaan. Het komende jaar gaan ze hiermee verder aan de slag. Het afgelopen jaar hebben de sportverenigingen, onder leiding van Henk van de Wetering van NOC*NSF, gesproken over een visie op buitensportaccommodaties en de samenwerkingsmogelijkheden. Dit resulteerde in een eindrapportage waarin de verenigingen aangeven de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van een koepelorganisatie.

De verenigingen en de gemeente gaan zich afzonderlijk buigen over de voorwaarden en kaders die hiervoor nodig zijn. Dit is onder andere gericht op het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties door de sportverenigingen zelf. Het gaat daarbij om het kiezen van een organisatievorm, een inventarisatie van de onderhoudstaken en het vaststellen van de benodigde financiële middelen. Als de standpunten hierover zijn uitgesproken en als beide partijen daar hun goedkeuring op geven, start het daadwerkelijke onderzoek. Duidelijk wordt dan hoe en onder welke voorwaarden de beoogde koepelorganisatie van en door de buitensportverenigingen gerealiseerd kan worden.

Gestructureerde samenwerking binnen een koepelorganisatie biedt veel mogelijkheden voor de buitensportverenigingen. Denk hierbij aan een efficiënt gebruik van elkaars velden, het delen van specialistische kennis en ervaringen, verenigingsondersteuning, maar ook het delen van vrijwilligers. Daarnaast biedt het op financieel gebied kansen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk in te kopen en door de kortere lijnen ontstaat er een effectieve beheerssituatie.