Centralisatie afvalwaterzuivering een feit

ALTENA – Waterschap Rivierenland gaat de komende jaren de afvalwaterzuivering in het Land van Heusden en Altena centraliseren. Door centralisatie kan het waterschap het afvalwater efficiënter, voordeliger en duurzamer verwerken.

Op donderdag 22 december is hiervoor officieel het startsein gegeven door ondertekening van een contract met Aannemerscombinatie Van der Ven Pannekoek. Jacob Knoops, directielid van Waterschap Rivierenland en Huibert van der Ven ondertekenden het contract. In de loop van 2017 starten de werkzaamheden die bestaan uit de aanleg van nieuwe persleidingen, het realiseren van rioolgemalen in Dussen, Eethen, Meeuwen en Wijk en Aalburg en het renoveren en uitbreiden van de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. De werkzaamheden starten in de loop van 2017 en duren tot juli 2019. Deze werkzaamheden passen binnen het bestemmingsplan.

Op het moment dat een nieuw persleidingentracé is aangelegd, zullen de rioolwaterzuiveringen in Wijk en Aalburg, Eethen en Dussen worden gesloten. Het afvalwater wat op deze zuiveringen wordt verwerkt, zal dan via het nieuwe persleidingentracé worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk.