Aanpassingen voor rotonde Eike's Hof

GORINCHEM – De gemeente Gorinchem gaat de veiligheid van rotonde Eike’s Hof verder verbeteren in het voorjaar van 2017. Het gaat om kleinschalige en snel uit te voeren aanpassingen.

De maatregelen worden genomen naar aanleiding van een verkeerspsychologisch onderzoek eerder dit jaar. Dit leverde nieuwe inzichten op over de veiligheid van de rotonde. De maatregelen die worden uitgevoerd op rotonde Eike’s Hof zorgen ervoor dat weggebruikers elkaar beter kunnen zien.

Zo gaat de gemeente obstakels weghalen in de bermen tussen het fietspad en de rijbaan. Denk hierbij aan het verplaatsen of verwijderen van bebording, bomen en lichtmasten. Hierdoor wordt het effect van de aangebrachte verlichting ook vergroot. Op het fietspad vanaf de Lingeburg zorgt markering op het wegdek ervoor dat fietsers snelheid gaan minderen. Verder wordt de oversteekmogelijkheid ter hoogte van het reisbureau beter zichtbaar gemaakt. Ook komt op alle toeleidende wegen naar de rotonde een geschilderd gevarenbord ‘fiets’ op het wegdek.