Gemeente Gorinchem pakt fraude met zorggeld aan

GORINCHEM – Afgelopen 1,5 jaar heeft de gemeente Gorinchem meegedaan aan een pilot om risico’s op fouten en fraude in de zorg in kaart te brengen.

In Gorinchem is tot dusver zeer weinig fraude vastgesteld, maar landelijk vormen gegevens aanleiding om hier gericht meer mee te gaan doen. Want geld bedoeld voor zorg en ondersteuning, moet in alle gevallen terecht komen bij de mensen die dat nodig hebben. Met de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de zorgtaken én voor de kwaliteit en de rechtmatigheid ervan. Het bestrijden van fraude in het gemeentelijke zorgdomein is voor de gemeente dus relatief nieuw. In de pilot is onderzocht hoe misbruik, oneigenlijk gebruik en ondoelmatig gebruik van geld voor de Jeugdwet en Wmo2015 kan worden voorkomen.

Maandag 12 december 2016 sloot Gorinchem met de pilotdeelnemers en andere geïnteresseerden de pilot af met een bijeenkomst. Er werden onder andere afspraken gemaakt over hoe de gemeente met het onderwerp in de toekomst aan de slag blijft.