Gemeenteraden kiezen unaniem voor Altena

ALTENA – Als het aan de gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem ligt, wordt ‘Altena’ de naam van de nieuwe gemeente die ontstaat als de drie gemeenten op 1 januari 2019 fuseren.

Dat hebben de drie gemeenteraden op 12 december 2016 unaniem besloten. Hiermee volgen de raden de uitslag van de verkiezingen van de naam voor de nieuwe gemeente: ruim 70% van de stemmers koos Altena. De naam ‘Altena’ wordt opgenomen in het Herindelingsadvies. Dat is een advies aan het Rijk waarin geschetst wordt waarom een fusie wenselijk is en waarin wordt verzocht die wettelijk mogelijk te maken.

Het Herindelingsadvies wordt in maart 2017 doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten, die het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen, is de fusie op 1 januari 2019 een feit en gaat de nieuwe gemeente inderdaad Altena heten.