Gemeente Gorinchem verlaagt de Wmo eigen bijdrage

GORINCHEM – Wmo cliënten gaan vanaf 2017 een lagere eigen bijdrage betalen. Het college heeft dit besloten op basis van landelijke en lokale signalen.

Inwoners met een chronische ziekte of beperking hebben te maken met een forse toename van zorgkosten. Het college wil zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners om financiële redenen geen gebruik maken van voor hen noodzakelijke ondersteuning. Met de beleidswijziging gaat het college verder dan het besluit van het Kabinet om de Wmo eigen bijdrage te verlagen.

In Gorinchem gaat een grotere groep Wmo cliënten het laagste eigen bijdrage tarief van € 17,50 per vier weken betalen. Dit gebeurt door de inkomensgrens te verhogen. Ook cliënten met een hoger inkomen gaan een lagere eigen bijdrage betalen. Dit besluit heeft financiële gevolgen voor de gemeente Gorinchem. De geschatte kosten zijn berekend op € 300.000 en kunnen worden betaald vanuit het Wmo budget. Voor inwoners met een chronische ziekte of beperking is er ook de Regeling meerkosten. Deze regeling biedt een tegemoetkoming voor uitgaven die gezonde en vitale mensen niet hoeven te maken. Via AVRES is het mogelijk een jaarlijkse bijdrage aan te vragen en/of gebruik te maken van een collectieve ziektekostenverzekering als wordt voldaan aan de voorwaarden.