Nieuwe beleidsvisie voor sport in Gorinchem

GORINCHEM – Gorcumers kunnen de komende jaren rekenen op voldoende en kwalitatief goede voorzieningen om binnen én buiten te bewegen.

De gemeente investeert wijkgericht in de jeugd, stimuleert sport bij ouderen en werkt hierbij sector overstijgend samen met partners uit de stad. Sportaanbieders worden behoeftegericht ondersteund door Gorinchem Beweegt. Aansprekende evenementen versterken de stad. Met die uitgangspunten heeft de Gorcumse gemeenteraad de nieuwe beleidsvisie ‘De kracht van Sport’ 2017 – 2021 vastgesteld.

‘De kracht van Sport’ omschrijft hoe in de toekomst nog meer Gorcumers worden geïnspireerd tot een gezonde leefstijl. Kwalitatief goede sportvoorzieningen zijn daarbij belangrijk net als een veilige buitenruimte die uitnodigt om in beweging te komen. Gorcumers van jong tot oud gaat men uitdagen met aantrekkelijke activiteiten om met plezier te bewegen. Op alle Gorcumse scholen wordt dagelijks bewogen en het streven is dat jongeren wekelijks 3 uur bewegingsonderwijs krijgen.

‘De kracht van Sport’ is tot stand gekomen dankzij de inzet van een breed netwerk aan betrokken partners zoals sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, zorg- en welzijnsinstellingen, het onderwijs, kinderopvang, culturele instellingen en bedrijven. De Spelbepalers en de gemeente komen op maandag 16 januari tijdens het Sportcafé bij elkaar om de visie verder te vertalen naar concrete uitvoeringsplannen.