Samenwerking tegen voortijdig schoolverlaten

GORINCHEM – Op 1 december ondertekenden acht partijen uit de regio Gorinchem het convenant ZOW: Zorg, Onderwijs en Werk.

De samenwerkingspartners werken casusgericht voor jongeren die dreigen uit te vallen op school of de arbeidsmarkt om hen weer een toekomstperspectief te geven. Sinds september 2015 werken de partijen die op 1 december hun handtekening zetten samen om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkeloosheid het hoofd te bieden. Ook jongeren die thuis op de bank terecht zijn gekomen, vinden in het ZOW Gorinchem weer zicht op werk of een opleiding.

Eva Dansen, wethouder van de gemeente Gorinchem, was de gastvrouw bij de ondertekening van het ZOW-convenant. Ze ging in gesprek met enkele jongeren die ervaringsdeskundigen zijn van het ZOW. Dat de ZOW-aanpak werkt, blijkt ook uit de cijfers van het eerste jaar. ZOW Gorinchem ging met 42 jongeren aan de slag. Veertig van hen zitten inmiddels op de voor hen goede plek.