BIZ Bruine Kilhaven een feit

WERKENDAM – De ondernemers op het bedrijventerrein hebben bij de formele draagvlakmeting met overgrote meerderheid ingestemd met het plan voor de BIZ Bruine Kilhaven.

Daarmee is de eerste BIZ in het Land van Heusden en Altena een feit en kan met ingang van 1 januari 2017 worden gestart met het uitvoeren van de activiteiten uit het BIZ plan door de Stichting BIZ Bruine Kilhaven. Voorzitter Arie den Dekker van Stichting BIZ Bruine Kilhaven is trots op dit resultaat en gaan samen met de ondernemers op het bedrijventerrein met veel inzet en enthousiasme aan de slag om de plannen ten uitvoer te brengen.

De gemeente Werkendam heeft maandagmiddag, onder toeziend oog van de notaris, de uitslag vastgesteld van de draagvlakmeting voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Bruine Kilhaven. Van de 278 bijdrageplichtige ondernemers hebben er 161 een geldige stem uitgebracht; dit is 58% van de bijdrageplichtigen. Van deze ondernemers heeft 84% (135) voorgestemd en 16% (26) tegen. Ook is de gezamenlijke WOZ-waarde van de voorstemmers hoger dan die van de tegenstemmers. Daarmee is er volgens de Wet BIZ sprake van voldoende draagvlak om de BIZ daadwerkelijk in te stellen.

Activiteiten die de Stichting BIZ gaat uitvoeren hebben onder meer betrekking op het in stand houden en verbeteren van de camerabeveiliging op het bedrijventerrein, het behouden van het Keurmerk Veilig Ondernemen, verbeteren van de aantrekkelijkheid en promotie van het bedrijventerrein, uitbreiden calamiteiten App en de beschikbaarheid van AED’s en overleg met politie/brandweer en gemeente. Dit alles met als doel om met alle ondernemers samen de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren.