Dijken Rivierengebied zijn stevig genoeg

ALTENA – Waterschap Rivierenland heeft onlangs de najaarscontrole uitgevoerd van de dijken in het rivierengebied. Er zijn hierbij geen zwakke punten aan het licht gekomen.

Dat blijkt uit de ‘veiligheidsrapportage Primaire Waterkeringen 2016′. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst en klimaatveranderingen, blijft het waterschap werken aan veilige dijken.

Sinds 2013 geeft Waterschap Rivierenland elk jaar een beeld van de risico’s ten aanzien van de veiligheid van de 537 kilometers dijk langs de grote rivieren. In vergelijking met 2015 is de situatie in 2016 verbeterd: zo werden vier dijkversterkingen afgerond. Er voldoen nu meer kilometers dijk aan de huidige normen.

Er zijn dijken die (nog) niet voldoen aan de normen en waarvan de versterking nu wordt voorbereid of uitgevoerd. Bij sommige dijken treft het waterschap bij hoog water bijzondere veiligheidsmaatregelen.

Per 1 januari 2017 worden de nieuwe landelijke normen voor de rivierdijken van kracht, om goed voorbereid te zijn op toekomstige klimaatverandering. Nog niet alle dijken in Rivierenland voldoen aan die strengere normen. Voor nieuwe dijkversterkingen heeft het waterschap al wel zoveel mogelijk gerekend op strengere normen.

Bij hoog water houdt het waterschap de dijken extra in de gaten. Die situatie wordt regelmatig geoefend. Op zaterdag 10 december gaan honderden vrijwilligers en medewerkers van het waterschap als dijkbewaker alle rivierdijken langs. Zij oefenen hoe ze risico’s als schade of instabiliteit van een rivierdijk op tijd signaleren en aanpakken.