Verstevigen Merwedebrug nu echt van start

GORINCHEM – Na alle voorbereidende werkzaamheden is het zover: op vrijdag 25 november is gestart met het aanbrengen van de stalen platen om de 48 plekken van de Merwedebrug te verstevigen.

Het werk start met de 24 kritieke verbindingen. Zodra deze zijn verstevigd mag het verkeer zwaarder dan 3,5 ton weer over de brug rijden. Rijkswaterstaat verwacht spoedig een definitieve datum van openstelling te communiceren. De eerdere prognose, openstelling eind november/begin december, blijft gehandhaafd.

De 170 meter lange holle stalen draagbalken van de ca. 340 meter lange Merwedebrug bestaan uit aparte delen die onderling zijn verbonden met klinknagelverbindingen. Onder die klinknagels zijn haarscheurtjes ontdekt. Deze klinknagelverbindingen worden nu versterkt met nieuwe verstevigingsplaten die zowel boven als onder de oude verbindingen worden aangebracht. De nieuwe stalen platen worden met elkaar verbonden door bouten. Er worden 68 bouten per verbinding aangebracht. Om de platen te kunnen aanbrengen is veel werk verricht. Dit werk bestond uit het bouwen van een steiger over de hele lengte van de brug. De steiger werd gebouwd om de verbindingen te kunnen bereiken. Vervolgens zijn vanaf die steiger kleinere hangsteigers per te verstevigen verbinding gebouwd. De hoogte en de beperkte ruimte in de draagbalken maken de werkzaamheden complex. Daarom hebben alle ploegen vooraf geoefend in een nagebouwd stuk van de stalen draagbalk.