Gorinchem blij met vondst restanten stadsmuur

GORINCHEM – De gemeente Gorinchem is enthousiast over de vondst van restanten van een stadsmuur met bijbehorende toren die deze week zijn ontdekt op het perceel Buiten de Waterpoort 2.

Op deze plek vinden momenteel de voorbereidingen plaats voor de bouw van een nieuw horecapand. Een onderdeel daarbij is de uitvoering van een zogenaamd Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven. Hierbij wordt het bouwterrein onderzocht op archeologische resten. Tijdens het proefsleuvenonderzoek, dat als eis is opgenomen in de omgevingsvergunning voor de bouw van het horecapand, deden medewerkers van SOB Research de bijzondere vondst.

Het bureau onderzoekt in opdracht van de vergunninghouder wat er aan archeologische resten in de grond zit en wat de waarde daarvan is. Een archeologische expert houdt ter plaatse toezicht op het onderzoek namens de gemeente. De gemeente is in deze situatie bevoegd gezag voor archeologie. SOB Research maakt van het proefsleuvenonderzoek een rapport en geeft een advies hoe om te gaan met de archeologische vondsten.