Kindergemeenteraad zoekt projecten

WOUDRICHEM – Voor het zesde jaar organiseert de gemeente Woudrichem een kindergemeenteraad. In de Kindergemeenteraad buigen schoolkinderen uit Woudrichem zich over projecten van organisaties of individuele inwoners met een maatschappelijk doel.

Zij mogen 2.000 euro besteden aan één of meerdere projecten. De gemeente Woudrichem roept verenigingen, maatschappelijke organisaties en individuele inwoners van Woudrichem op om projecten met een maatschappelijk doel in te dienen. De kindergemeenteraad bestudeert uw project graag. Wie weet wordt uw project gekozen door de bijzondere raad. Het hoeft nog geen uitgewerkt project te zijn, een goed idee met een korte toelichting is op dit moment voldoende. U heeft tot 9 januari 2017 de tijd uw project aan te melden bij de gemeente.

De gemeente wil de kinderen laten ervaren hoe het is om raadslid te zijn. Zij gaan met elkaar in debat in de echte raadszaal. Raadsleden van de gemeente Woudrichem zijn daarbij hun coach. De kindergemeenteraad beslist uiteindelijk over echte projecten, waarvan er één ook uitgevoerd mag worden. Kinderen leren op die manier dat niet alles kan; zij zullen samen een keuze moeten maken. In het voorjaar van 2017 zijn er voorbereidende lessen op de scholen die meedoen en wordt er een opiniërende raadsvergadering gehouden. Op 8 juni 2017 beslissen de kinderen in de slotvergadering van de Kindergemeenteraad welk project een bijdrage ontvangt.

In 2016 heeft de Kindergemeenteraad zijn bijdrage toegekend aan Stichting Leergeld voor de aanschaf van een nieuwe computer en scherm voor het project ‘Alle kinderen mogen meedoen’. Daarnaast heeft de Kindergemeenteraad besloten om Stichting Sport en Spel in Andel een bedrag toe te kennen waarmee digitale apparatuur is aangeschaft voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ideeën kunnen ingediend worden via de e-mail: griffie@woudrichem.nl.