Wateroverlast: hoe kijk u hier tegen aan?

WIJK EN AALBURG – Op dinsdag 22 november komt u op de weekmarkt in Aalburg de opvallende blauwe caravan van Waterschap Rivierenland tegen.

De medewerkers van het waterschap gaan daarin graag met u het gesprek aan over wateroverlast. Afgelopen jaar is er in diverse gemeenten flinke wateroverlast geweest door de piekbuien. Heeft u wel eens hinder van water in uw tuin, huis of toebehoren als gevolg van een hevige piekbui? En neemt u al maatregelen om eventuele wateroverlast te beperken? Kom naar de markt en ga het gesprek aan.

In de week van 21 tot en met 26 november trekt Waterschap Rivierenland met een blauwe waterschapscaravan het gebied door en staat men in meerdere gemeenten op de markt. Door middel van een enquête worden inwoners kort bevraagd over hun kijk en beleving op het onderwerp wateroverlast. De uitkomst van de steekproef wordt gebruikt om de communicatie inwoners beter over wateroverlast te informeren. Met het uiteindelijke doel om het waterbewustzijn van inwoners te vergroten.