Lezing Hand-, huis en andere merken

ALMKERK – Op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena verzorgt Dick van Manen op dinsdag 22 november 2016 een lezing over Hand-, huis en andere merken: logo’s uit een ver verleden.

Al in een ver verleden ontstond de behoefte om eigendommen te voorzien van een persoonlijk teken. Jagers voorzagen hun wapens van merktekens en vissers brachten hun persoonlijk merk aan op hun visserswerktuigen. In tegenstelling tot vandaag was in het (verre) verleden niet iedereen in staat om te lezen en/of te schrijven. In voorkomende gevallen stelde men dan een handmerk als persoonlijk teken. Handmerken worden onder andere aangetroffen onder akten en dergelijke archiefstukken en hadden dezelfde rechtskracht als een handtekening of een zegel. Bij genealogisch onderzoek kunnen handmerken een aanwijzing geven naar familieverwantschap.

Tijdens de lezing wordt aan de hand van afbeeldingen een scala van merktekens behandeld. De lezing is in de Almhof aan de Kerkstraat 14 in Almkerk. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom en de entree voor niet-leden is vier euro.