Algemene ledenvergadering IJsclub Hermine

SLEEUWIJK – Het bestuur van de IJsclub Hermine te Sleeuwijk nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering op woensdag 16 november.

De vergadering vindt plaats in het clubgebouw bij de ijsbaan en begint om 20.00 uur.
Stukken voor de vergadering liggen een half uur voor de aanvang van de vergadering ter inzage, maar ook via de website www.ijsclubhermine.nl.

Voor meer informatie kunt u mailen naar secretariaat@ijsclubhermine.nl. De contributie-inning vindt plaats op zaterdag 19 november in het clubgebouw van 13.00 tot 16.00 uur.