Spectaculaire opmars boommarter in de Biesbosch

BIESBOSCH – Op 21 augustus 2013 werd de eerste levende boommarter waargenomen in Nationaal park de Biesbosch. Ruim drie jaar later blijkt het goed te gaan met deze geheimzinnige marter.

Door intensief vrijwilligers werk van de Natuur-en Vogelwacht Biesbosch met cameravallen blijkt er een beginnende populatie te ontstaan. Boommarters zijn vrij grote marterachtigen met een flinke pluimstaart en een gele bef. Het zijn echte acrobaten en staan aan de top van de voedselketen. Voorheen kwam de soort voornamelijk voor op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, maar tegenwoordig vind je boommarters ook in de Hollandse Duinen en de Flevopolders. Boommarters blijken daarnaast goede zwemmers, ook op geïsoleerde eilanden in het zoetwatergetijdengebied van de Biesbosch zijn waarnemingen verricht. De meeste boommarters in de Biesbosch zijn met een infraroodcamera vastgelegd in de ouder wordende wilgenvloedbossen. Veel voormalige hakgrienden zijn de afgelopen jaren veranderd in een natuurlijker bos met oude bomen en meer soorten dan enkel wilgen.

In 2016 legde de wildcamera’s ook een andere onverwachte nieuwkomer vast. In het Zuid-Hollandse deel van de Biesbosch werd een heuse Das gefilmd. Een nieuwe zoogdiersoort voor deze provincie. De hoop van de boswachters van Staatsbosbeheer en de vrijwilligers van de Natuur-en Vogelwacht Biesbosch is dat er binnenkort een otter op beeld staat. Deze viseter kwam vroeger veel voor in de Nederlandse Delta.