Informatiebijeenkomst over rwzi in Werkendam

WERKENDAM/SLEEUWIJK – Op maandag 7 november organiseert Waterschap Rivierenland een informatiebijeenkomst over de rioolwaterzuivering (rwzi) in Sleeuwijk.

Deze rwzi gaat het waterschap renoveren en uitbreiden met een slibvergistingsinstallatie. De uitbreiding heeft als doel om energie op te kunnen wekken en de hoeveelheid te verbranden slib te verminderen. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst waarbij informatie gegeven zal worden over de afzetmogelijkheden van de vrijkomende energie, verkeersontwikkeling en ontsluitingen en omgevingsaspecten en wensen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en wordt gehouden in Partycentrum De Ontmoeting, Hoogstraat 32 in Werkendam.

Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Voor het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is het waterschap voornemens om een centrale slibverwerking met slibgisting te realiseren op de bestaande zuivering in Sleeuwijk.