Gemeentedienst Genderen rondom verslaving

GENDEREN – Helaas moeten we constateren dat het verslavingsprobleem niet aan de kerken voorbij gaat. Steeds vaker worden jongeren en ouders geconfronteerd met de problematiek van alcohol- en drugsmisbruik bij vrienden of in de thuissituatie.

Om deze problematiek bespreekbaar te maken tussen ouders en kinderen, komt drs. Frans Koopmans van De Hoop spreken over het thema, ‘Voorkom, voordat het te laat is’ namens St. Chris en Voorkom, een christelijke organisatie. Want het is goed om tijdig met uw kind te praten over alcohol, drugs, gokken, roken en internetverslaving, voordat uw kind ermee in aanraking komt. Een ex-alcoholverslaafde vertelt zijn verhaal en praiseband Yada Yeshua verzorgt de muzikale begeleiding.

U bent welkom op 6 november in de Gereformeerde Kerk in Genderen om 18.30 uur.