Reconstructie kruising Rijkstraatweg – Waterlinie

SLEEUWIJK – In september is de gemeente Werkendam begonnen aan de reconstructie van de kruising Rijstraatweg – Waterlinie. De wegversmalling, die regelmatig voor gevaarlijke situaties zorgde, is verwijderd.

Hiervoor in de plaats zijn middengeleiders met een verhoogde oversteekplaats neergelegd. Deze verhoging verminderd de snelheid van het autoverkeer. Voetgangers kunnen nu op dit drukke punt makkelijker oversteken. Er zijn inmiddels twee toegankelijke bushaltes gerealiseerd. Deze vervangen de haltes bij de Hoogjens en restaurant De Heerlijckheid. Hier is voor gekozen omdat bij de oude bushaltes niet genoeg ruimte was om toegankelijke bushaltes te maken.

De nieuwe situatie is voor dit moment uitgevoerd met klinkers tussen het bestaande asfalt. Dat is nodig omdat de grond zich eerst nog goed moet ‘zetten’ om onder andere kuilen in het nieuwe asfalt te voorkomen. Als de grond de komende periode erg inzakt, wordt de kruising tussentijds nogmaals met zand opgevuld. In het voorjaar van 2017 wordt de hele kruising geasfalteerd. Gedurende deze werkzaamheden wordt ernaar gestreefd dat de overlast en verkeershinder zo beperkt mogelijk blijft.