Versnelde aanpak Merwedebrug A27

DEN HAAG/GORINCHEM – Rijkswaterstaat zet in op versnelling van de reparatie van de Merwedebrug.

In overleg met aannemerscombinatie VolkerInfra-Van Oord is gekozen voor een aanpak waarbij voertuigen zwaarder dan 3,5 ton zo snel mogelijk na aanpak van de kwetsbare brugdelen weer over de brug mogen rijden. Ook wordt gekeken naar mogelijke aanvullende maatregelen voor een vlottere doorstroming van het verkeer.

Rijkswaterstaat heeft, in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen, overleg gevoerd met bestuurders van gemeenten en provincies en met vertegenwoordigers van de transportsector, het goederenvervoer en de binnenvaart. Tijdens dit overleg is een plan van aanpak gepresenteerd dat er voor moet zorgen dat de hinder voor zowel wegverkeer als de scheepvaart zo veel mogelijk wordt beperkt. De gekozen aanpak biedt een duurzame, veilige oplossing die voldoet tot aan de renovatie van de brug in 2023.

Op grond van de eerste onderzoeksresultaten naar haarscheurtjes in de Merwedebrug had Rijkswaterstaat al besloten om de brug binnen twee maanden aan de onderkant te verstevigen. In overleg met aannemerscombinatie heeft Rijkswaterstaat nu uit diverse varianten gekozen voor een versnelde oplossing voor versteviging van de brug. Als gevolg hiervan kunnen voertuigen zwaarder dan 3,5 ton zo snel mogelijk na aanpak van de kwetsbare brugdelen weer over de brug mogen rijden.

De werkzaamheden duren tot eind november/begin december. De voorziene reparatie levert voor het wegverkeer geen extra hinder en voor de scheepvaart beperkte hinder op. Tijdens het herstel van de brug zal de onderdoorvaart van één van de twee bogen beschikbaar blijven. Weggebruikers moeten ook de komende periode rekening houden met forse vertraging op de A27 bij Gorinchem. Aan beide zijden van de Merwedebrug is overdag één rijstrook van de A27 afgesloten waardoor er één rijstrook overblijft waar het verkeer over wordt geleid. Op die manier kunnen vrachtwagens en bussen er eenvoudig tussenuit worden gehaald en van de weg geleid.

Er is een beleidsregel voor nadeelcompensatie voor gedupeerde bedrijven. De minister heeft aangegeven dat er zo snel mogelijk een onafhankelijke commissie komt om verzoeken om nadeelcompensatie op basis van deze regeling te beoordelen.