Lezing het Land van Heusden en Altena in 19e eeuw

DUSSEN – Ton Lensvelt verzorgt op dinsdag 25 oktober 2016 op uitnodiging van de Historische Kring het Oude Land van Heusden en Altena een lezing over het Land van Heusden en Altena in de 19e eeuw.

De lezing is in dorpshuis ’t Middelpunt, Wilhelminastraat 3a in Dussen. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom en de entree is gratis. De 19e eeuw was er een met twee gezichten. Was de eerste helft nog vooral een verlengstuk van de eeuw daarvoor, die gekenmerkt werd door de traagheid van het bestaan, vanaf omstreeks 1850 begon alles in snel tempo te veranderen. “Tien jaren van onze eeuw hebben meer nuttigs op dit gebied geleverd, dan ‘eene gansche eeuw’ vroeger”, schreef een Amsterdamse zakenman in 1858. Zo dachten velen er in die tijd over.

Veel 19e -eeuwse bronnen wijzen op de enorme veranderingen die rond het midden van de eeuw op gang kwamen, niet alleen in Nederland maar in de westerse wereld als geheel. De massamobiliteit en communicatie verbeterden enorm. De mens kreeg macht over tijd en ruimte. De vooruitgang ging ook het Land van Heusden en Altena niet voorbij. Er kwamen nieuwe fabrieken en de bouwactiviteit nam sterk toe. Maar er was ook tegenspoed. Lensvelt vertelt er over.