Samenwerken aan energie in West-Brabant

REGIO – Op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober vond de start bijeenkomst plaats van de Regionale Energiestrategie West-Brabant. Want energie is binnen de regio een belangrijk thema, waarin partijen elkaar vinden en nieuwe verbindingen ontstaan.

Energie is overal in West-Brabant aanwezig. We koken op gas, laden onze telefoon op door middel van elektriciteit en stappen ’s ochtends in de auto naar ons werk. We weten tegelijkertijd dat olie op raakt, kolencentrales broeikasgassen uitstoten en er uit de uitlaat van auto’s fijnstof komt. Om de wereld voor de jongste generatie en de generaties die nog volgen leefbaar te houden, moeten we samen over op duurzame energie.

De aanwezigen, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere het bedrijfsleven, het onderwijs en een groot aantal wethouders en ambtenaren van de 19 gemeenten uit West-Brabant, willen aan de slag. En wel liever vandaag dan morgen. De combinatie tussen het denken van de overheid, de drive van lokale ondernemers en de kennis vanuit onderwijs & onderzoek vormt binnen de duurzame energietransitie een belangrijke kans.

Tijdens de bijeenkomst werd het opnieuw duidelijk dat bij veel partijen energie aanwezig is. De Regionale Energiestrategie wordt eind 2017 vastgesteld. Tot die tijd worden waar mogelijk kansrijke projecten een stap in de goede richting geholpen. Machiel de Gelder, wethouder van de gemeente Werkendam, is de bestuurlijk trekker van het project.