25 jaar Huurdersbelangen Vereniging

SLEEUWIJK – De Huurdersbelangen Vereniging Land van Heusden en Altena viert vrijdag 28 oktober haar 25-jarig bestaan met een receptie in de Bolderik in Sleeuwijk.

Tijdens de receptie van 16.00 tot 18.00 uur wordt om 17.30 uur onder de dan aanwezige leden van de vereniging een maand huur verloot. Huurders worden tevens uitgenodigd een foto van hun woning op de Facebookpagina ’25 jaar huurdersbelangen vereniging’ te posten.

De Huurdersbelangen Vereniging is verbonden aan Woonservice Meander en telt zo’n 450 leden uit de drie gemeenten in de regio. Eind jaren tachtig werden enkele bewonerscomités gevormd in Werkendam en Sleeuwijk tijdens grootschalige renovaties. De comités vormden de basis voor het oprichten van de vereniging in 1991. Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet hebben huurders meer inspraak gekregen op het beleid van de woningcorporaties. Zo geven ze advies aan Woonservice Meander over huurverhogingen en verkoop van huurwoningen. In samenspraak met gemeenten en woningcorporaties worden huurdersbelangenverenigingen eveneens betrokken bij het maken van prestatieafspraken rond wonen en zorg, duurzaamheid en betaalbaarheid van huurwoningen.