Handhaving Merwedebrug uitgebreid naar busvervoer

ALTENA/GORINCHEM – Door haarlijnscheurtjes in de Merwedebrug geldt sinds dinsdagochtend een verbod voor alle voertuigen boven de 3.500 kilo. Tot nog toe werd er door politie en Inspectie Leefomgeving en Transport alleen gehandhaafd op vrachtverkeer.

Dat wordt nu uitgebreid tot busvervoer. De bebording hiervoor wordt nu aangepast. Daarnaast gaat Rijkswaterstaat in gesprek met onder andere provincie, gemeenten en bedrijven over mogelijke maatregelen om de doorstroming te verbeteren. Met de busmaatschappijen is dinsdag al contact geweest over het verbod; dit is goed opgevolgd. Niettemin rijden sommige andere bussen, zoals touringcars af en toe alsnog over de brug. Om deze reden worden de borden nu aangepast en wordt de handhaving uitgebreid. Handhaving van alle voertuigen boven de 3,5 ton is praktisch niet haalbaar en zou de doorstroming in ernstige mate beperken.

Rijkswaterstaat vertrouwt wat dat betreft ook op gezond verstand van deze weggebruikers om een verbod vanuit veiligheidsoverwegingen na te leven. OV-bedrijven hebben reeds maatregelen getroffen en Rijkswaterstaat blijft met hen in gesprek over alternatieven voor de komende periode. Voor hulpdiensten zoals bijvoorbeeld de brandweer, ambulances en bergingsbedrijven geldt een uitzondering in spoedeisende gevallen. Deze komen slechts incidenteel voor waardoor de brug in mindere mate belast wordt dan door het vracht- en busvervoer. Ook werkt Rijkswaterstaat hard om de versteviging aan de onderkant van de brug uiterlijk binnen twee maanden uit te voeren opdat de brug weer open kan voor alle vervoer.