Artikel 35 vragen over het aanbestedingsbeleid

WERKENDAM – Met enige regelmaat wordt in raads- en of commissievergaderingen de vraag gesteld om bij het uitzetten van gemeentelijke opdrachten meer oog te hebben voor het lokale MKB.

Ondanks de kaders welke zijn vastgelegd in Europese regelgeving biedt de wetgeving voldoende ruimte om het MKB beter te betrekken bij aanbestedingen. De fracties van Lokaalbelang, CDA en SGP maken zich ernstig zorgen over het feit of deze mogelijkheden wel voldoende benut worden. Naar aanleiding hiervan ziet de fractie van Lokaalbelang, de CDA-fractie en de fractie van de SGP ingevolge artikel 35 van het reglement van orde een aantal vragen graag schriftelijk beantwoord.

Zo willen de partijen met hun vragen duidelijkheid over of het college op de hoogte is dat de aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 zodanig is gewijzigd dat deze meer ruimte biedt voor het plaatselijke MKB. En of alle voorgenomen opdrachten die degGemeente Werkendam tot uitvoering wil brengen aangeboden worden aan de stichting Inkoopbureau West Brabant of wordt ook door het gemeentelijk apparaat zelfstandig aanbesteding/opdrachten in de markt gezet?