Uitnodiging voor een kennismakingsochtend

UITWIJK – De Werkgroep A Rocha Altena nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een speciale kennismakingsochtend op het geadopteerde natuurterrein aan de Alm op zaterdag 15 oktober vanaf 10.00 uur aan de Poortweg in Uitwijk.

Sinds 23 april 2016 is de natuurwerkgroep A Rocha Altena actief op een natuurterrein aan de Poortweg in Uitwijk. Dit bijzondere gebiedje wordt beheerd door stichting De Rotonde in samenwerking met A Rocha Altena. Op hoofdlijnen streven A Rocha Altena & De Rotonde naar onderhoud/versterking van de natuurwaarden, beleving van natuur en landschap, natuur- en milieueducatie, zorg voor de schepping en sociale interactie.

In verband met de voorbereidingen verzoekt men u uiterlijk tot 11 oktober uzelf aan te melden via altena@arocha.org. Het is raadzaam stevig schoeisel en vrijetijds-/werkkleding te dragen.