Samen op zoek naar oplossing plantenbakken

GORINCHEM – Gemeente en horecaondernemers gaan samen werken aan een plan voor de plantenbakken op de pleinen in de binnenstad. Sinds september handhaaft de gemeente hierop, conform het vastgestelde terrassenbeleid.

Dit heeft geleid tot onvrede bij enkele ondernemers. Om hierover van gedachten te wisselen, hebben wethouder Rijsdijk en enkele ambtenaren op donderdag 15 september met vrijwel alle betrokken ondernemers overleg gevoerd. In dit overleg heeft wethouder Rijsdijk nog eens benadrukt wat het terrassenbeleid behelst en hoe het tot stand is gekomen. Hij heeft tegelijkertijd aangegeven samen met de ondernemers te willen werken aan een plan, passend binnen de kaders van het vastgestelde beleid.

De gemeente Gorinchem heeft het nieuwe Terrassenbeleid in samenspraak met horecaondernemers uit de binnenstad opgesteld. Het college heeft het beleid in maart vastgesteld. In de werkgroep, die het nieuwe beleid ontwikkelde, waren de horecaondernemers vertegenwoordigd. Bij de besluitvorming zijn de door ondernemers ingediende zienswijzen meegewogen. Volgens het beleid verleent het college verregaande medewerking aan het plaatsen van terrassen, maar wordt het plaatsen van plantenbakken op de pleinen niet zomaar toegestaan. Samen met enkele ambtenaren van de gemeente gaan de ondernemers een model uitwerken dat binnen de beleidskaders valt. Hierbij is sprake van een collectieve benadering per plein. Gemeente en ondernemers hopen binnen enkele weken tot een oplossing te komen.