Aanpassing voor regeling Wmo- voorzieningen

WERKENDAM/WOUDRICHEM – De colleges van burgemeester en wethouders van Woudrichem en Werkendam stellen aan de gemeenteraden voor om vanaf 1 januari 2017 de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen aan te passen.

Voor veel inwoners betekent dit dat hiermee hun eigen bijdrage lager wordt. Op 25 oktober en 8 november besluiten de gemeenteraden hierover. “We hebben gezien dat veel mensen sinds 1 januari 2016 veel meer eigen bijdrage moeten betalen. We willen voorkomen dat mensen daarom afzien van een voorziening die ze nodig hebben”, aldus wethouder Jorritsma van Woudrichem. De veranderingen die worden doorgevoerd worden gebaseerd op maatwerk en gelden in basis voor alle inkomensgroepen.

Wethouder Bakker van Werkendam: “We vinden het belangrijk dat deze zorg voor iedereen toegankelijk blijft, ook voor mensen met een hoger inkomen. We denken met deze maatregelen daar een goede bijdrage aan te leveren.” Naast de aanpassingen per 1 januari 2017 stellen de colleges ook voor aan de raden om de eigen bijdrage met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 te verlagen voor een groep mensen die begeleiding ontvangt. Aan deze mensen wordt dan een deel van de eigen bijdrage terugbetaald. Als de gemeenteraden over enkele weken akkoord gaan, worden belanghebbenden zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.