Wet openbaarheid WOZ-waarden van woningen

REGIO – Op zaterdag 1 oktober gaat de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen in. Iedere burger heeft vanaf dan de mogelijkheid om de WOZ-waarden van willekeurige woningen te raadplegen.

De nieuwe wet betekent dat gemeenten verplicht zijn om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken. Voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem stelt SVHW te Tiel de WOZ-waarden vast. De Altena gemeenten zijn niet aangesloten bij de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ).

Bent u benieuwd naar uw WOZ waarde, of naar die van een andere woning? Kijk vanaf zaterdag 1 oktober op de website www.svhw.nl/WOZwaarde.