VVD's verder als één VVD Altena

ALTENA – VVD Altena is op 14 september 2016 met unanieme stemmen van de leden opgericht. De 3 afdelingen van de VVD in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg hebben voorafgaand aan de oprichtingsvergadering de eigen afdeling opgeheven.

De deelnemende afdelingen gaan gezamenlijk verder onder de naam VVD Altena. De VVD Altena vormt nu één lokaal netwerk en is mede opgericht met het oog op de fusie op 1 januari 2019 van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg. Vanaf november 2015 is door een fusiecommissie de samenvoeging van de 3 VVD Afdelingen voorbereid. De fusiecommissie, bestaande uit leden van de 3 afdelingen, is voortvarend te werk gegaan. Hun intensieve werk is op 14 september unaniem door de leden met applaus is beloond.

Dat er nu één lokaal VVD netwerk in het Land van Altena is, heeft een aantal voordelen. Zoals kennis en ervaring uit de gehele regio wordt hiermee gebundeld. Bovendien krijgt de VVD hiermee een krachtige uitstraling naar de kiezers en leden van de VVD in het Land van Altena. Verder is het de bedoeling om bewoners meer te betrekken bij het netwerk, waardoor meer kracht en verbinding ontstaat in de regio. Het is goed om in gesprek te gaan met de leden en bewoners in het Land van Altena, om van hen te horen wat er leeft. Om vervolgens deze geluiden om te zetten in daden. Zowel lokaal, hier in Altena, als landelijk.

De eerste bijeenkomst van het VVD-Altena Netwerk stond ook al direct in het teken van de landelijke verkiezingen in 2017. Daarvoor was VVD tweede Kamerlid Bas van ’t Wout uitgenodigd die in een geanimeerd vraag en antwoordspel alle actuele verkiezingsitems met de VVD leden doornam.