Vragen over behouden subsidies veerdiensten

WERKENDAM – In april van dit jaar is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de veerverbindingen over de Merwede.

Maandagavond heeft Wethouder Van Oosten van Werkendam aangegeven dat er ernstig rekening moet worden gehouden dat de subsidies van de Provincies niet worden voorgezet. Tussen Hardinxveld, Werkendam, Gorinchem en Sleeuwijk worden door de gemeente Gorinchem veerverbindingen verzorgd. De passagiersaantallen blijven vanaf de start achter op de businesscase die in 2008 werd opgesteld. De Provincies dragen per jaar 300.000 euro bij als opstartsubsidie aan de veerverbindingen. Na maart 2017 vervallen deze subsidies.

Het CDA en Lokaalbelang maken zich ernstige zorgen over het behouden van deze subsidies en of er wel voldoende overleg wordt gevoerd over het voorzetten van deze subsidies met de beide Provincies. Voor de goedkeuring van de begroting voor 2017 zal eind van dit jaar duidelijk moeten zijn of de beide provincies deze subsidie willen voortzetten. Naar aanleiding hiervan ziet de CDA-fractie en de fractie van Lokaalbelang haar kans schoon voor het stellen van artikel 35 vragen aan het college om helderheid te krijgen.