Sleeuwijk krijgt 12 ruime bouwkavels

SLEEUWIJK – In de Nieuwe Banne, De Roef in Sleeuwijk, worden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van 12 royale bouwkavels van circa 1.000 m2.

Gemeente Werkendam is eigenaar van de betreffende gronden en draagt deze over aan de Ruimte voor Ruimte Ontwikkelingsmaatschappij voor de ontwikkeling van de 12 bouwkavels. Op deze locatie kunnen als afronding van de woonwijk Nieuwe Banne een twaalftal woningbouwkavels ontwikkeld worden. Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst kan de Ruimte voor Ruimte Ontwikkelingsmaatschappij nu het concept bestemmingsplan gaan opstellen en kan de gemeente Werkendam de planologische procedure starten die nodig is om de woonbestemming voor deze locatie te realiseren.

Naar verwachting kunnen de kopers van een bouwkavel medio 2018 starten met de bouw van hun woning. De verkoop van de bouwkavels start waarschijnlijk in de tweede helft van 2017. Met de opbrengst van de kavels moet de sloop van twee miljoen vierkante meter aan veestallen in Brabant gefinancierd worden. Inmiddels zijn in totaal ruim 1.250 bouwkavels verkocht in diverse gemeenten in Brabant. Gemeente Werkendam draagt nu bij aan deze regeling door mee te werken aan de ontwikkeling van Ruimte voor Ruimte kavels. Geïnteresseerden voor een bouwkavel kunnen zich nu al melden bij Ruimte voor Ruimte door zich in te schrijven via www.ruimtevoorruimte.com/Sleeuwijk.