Afvalbeleid in Werkendam:

WERKENDAM – Maandagavond is er tijdens de commissievergadering van de gemeente Werkendam gesproken over de tarieven en de frequente van het inzameling van huishoudelijk afval.

Het College van B&W stelt voor om nog een extra prikkel richting de burgers te geven om nog beter afval te scheiden. Door het restafval in de grijze container niet twee wekelijks op te halen maar 1 maal per 4 weken. Dat is voor het CDA echt een brug te ver. CDA-woordvoerder Gerard Paans was het met dit voorstel als enige van alle raadsfracties niet eens. Paans verwoorde het als volgt: “Om het jaar zitten we bij elkaar te praten over ons afval en ieder keer verzinnen we, als het pak vla net is uitgeknepen, iets weer anders”.

“Blijkbaar gunnen we onze burgers niet om te zeggen dat we tevreden zijn hoe goed er gescheiden wordt”. De burger is geen melkkoe, ze kunnen best zelf beslissen wat ze willen betalen voor hun afval. Zoek daarom anderen manieren zoals goede voorlichting en communicatie om zo burgers bewust te maken voor een een beter afvalbeleid.”