Ontwerp-subsidieprogramma ter inzage

WERKENDAM – In 2017 kent Gemeente Werkendam ruim 2,8 miljoen euro subsidie toe aan lokale verenigingen en instellingen.

Alle verzoeken, die daartoe zijn ingediend, zijn opgenomen in het ontwerp-subsidieprogramma Lokaal Sociaal Beleid 2017. Er is rekening gehouden met 1% loonstijging en 0,9% prijsstijging. Het Subsidieprogramma 2017 verschijnt digitaal en is in te zien via www.werkendam.nl/subsidie2017. Tot 1 oktober 2016 kunnen verenigingen en instellingen, als zij het niet eens zijn met het subsidiebedrag dat voor hen in het programma is opgenomen, hun zienswijze naar voren brengen.

Het college van burgemeester en wethouders neemt in oktober een beslissing over de ingekomen reacties en stelt het subsidieprogramma 2017 definitief vast. De ramingen in het subsidieprogramma worden pas definitief, wanneer de gemeenteraad in november aanstaande de gemeentebegroting 2017 vaststelt. Mocht u meer willen weten over het ontwerp-Subsidieprogramma Lokaal Sociaal Beleid 2017, dan kunt u contact opnemen met de unit Samenleving van de gemeente, via 0183 – 507 276.