Gratis cursus Politiek Actief voor inwoners

GORINCHEM – Op dinsdag 11 oktober begint in het stadhuis de cursus Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek.

Hiermee wil de gemeente Gorcummers enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. De cursus is gratis, aanmelden kan tot 3 oktober via griffie@gorinchem.nl.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook voor hen is de cursus zeer geschikt. Er zijn maximaal 25 plaatsen beschikbaar. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op dinsdagavond en één op donderdagavond in de periode tussen 11 oktober en 8 december. Naast theoretische kennis wordt er ook een avond aandacht besteed aan debatteren. De cursus wordt inhoudelijk verzorgd door ProDemos- Huis voor democratie en rechtsstaat.