Schriftelijke vragen over laaggeletterdheid

WERKENDAM – Het CDA in de gemeente Werkendam wil dat de gemeente de laaggeletterdheid in de gemeente aanpakt. Uit een recent rapport van De Algemene Rekenkamer blijkt dat er een kloof is tussen het probleem en de aanpak van laaggeletterdheid.

Het CDA vindt het onacceptabel dat de laaggeletterdheid in Nederland groeit. De partij wil een sterke samenleving waar iedereen de kans krijgt om mee te doen. Daarom vraagt het CDA in de Week van de Alfabetisering die van 5 tot en met 11 september loopt aandacht voor deze groep. Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met taal en/of rekenen en die daarom niet mee kunnen komen in de maatschappij. Het aantal laaggeletterden neemt toe door vergrijzing, door toestroom van inburgeraars en doordat er nog steeds jongeren met onvoldoende taalvaardigheden van school komen.

Deze stijging is alleen tot stilstand te brengen als er jaarlijks in Nederland 100.000 mensen worden bereikt. Dit betekent dat er landelijk vier keer zoveel mensen bereikt moeten worden als nu gedaan wordt. Daarmee wordt slechts de stijging van het aantal laaggeletterden gestopt. Bij de start van de Week van de Alfabetisering heeft Stichting Lezen & Schrijven gemeenten opgeroepen om actief mee te helpen om die verviervoudiging te realiseren. Het CDA ondersteunt deze actie door schriftelijke vragen aan het College te stellen.