Beide zwembaden kunnen wellicht open blijven

WERKENDAM/SLEEUWIJK – Het rapport over de toekomst van de zwembaden Werkina en Bijtelskil, gepresenteerd op 30 juni, geeft aan dat er een mogelijkheid bestaat om beide baden open te houden.

Belangrijke randvoorwaarde is dat alle betrokken partijen zoals zwembadbesturen, zwemverenigingen en inwoners en de gemeente een bijdrage leveren. Na deze presentatie konden de betrokken partijen een advies uitbrengen aan het college over de bevindingen in het rapport. Het belangrijkste advies van de betrokken partijen is dat de baden open moeten blijven. Daarnaast zien zij mogelijkheden om besparingen door te voeren. Wel zijn er twijfels over de haalbaarheid van het genoemde bedrag.

Het college van burgemeester en wethouders vindt de optie van het open houden van beide baden van groot maatschappelijk belang. Zij stellen daarom ook voor aan de gemeenteraad om deze optie een serieuze kans te geven. Wethouder Bakker over het resultaat: “Het rapport van Drijver en Partners brengt de maatschappelijke functie van de baden in beeld. Die is groot. Ik ben blij dat er een goede kans ligt om beide baden open te houden. Maar voorop staat dat we dat niet alleen kunnen. Samen moeten we er de schouders onder zetten. Daarom stellen we de raad voor dat Drijver en Partners ook betrokken wordt bij de invulling van de bezuinigingen. Hun deskundigheid kunnen we nog niet missen.”

De gemeente moet vanaf 2019 € 250.000 bezuinigen op de zwembaden. Het rapport zegt dat een besparing van € 177.000 mogelijk is. Hiermee kunnen beide baden open blijven en dezelfde functie vervullen. Wethouder Bakker: “We hebben dan niet de volledige bezuiniging gehaald, maar wel een aanzienlijk deel. Het maatschappelijk belang weegt zwaarder dan het financieel belang. Maar daarmee is het financieel belang niet uit beeld. Er blijft een bedrag van € 73.000,- staan dat vanaf 2019 elders bezuinigd moet worden.”

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel ligt er een grote uitdaging. “Na het besluit begint het eigenlijk pas. Van iedereen wordt een inspanning verwacht. Van de gemeente, van de besturen van de zwembaden, van de zwemverenigingen en van inwoners. Dit is geen makkelijke opdracht”, aldus Bakker.