De Champions Cup stopt definitief

GORINCHEM – Het bestuur van de Champions Cup heeft tot haar grote spijt moeten besluiten te stoppen met de organisatie van de Champions Cup.

Na het verstuurde persbericht van 10 juni zijn er meerdere gesprekken geweest tussen het bestuur van de Champions Cup, de gemeente Gorinchem, de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) en de zaalvoetbalvereniging Jogadores. Helaas hebben deze gesprekken er niet toe geleid dat het bestuur van de Champions Cup voldoende draagvlak voelt en ziet om de twintigste editie van de Champions Cup te organiseren.

Het bestuur van de Champions Cup heeft in een uiterste poging om het toernooi doorgang
te laten vinden een voorstel gedaan aan de SGS en de zaalvoetbalvereniging Jogadores. De gemeente Gorinchem zat bij dit voorstel als bemiddelende partij aan tafel. Het voorstel om alle sponsoren, zowel die van de Champions Cup als de externe bordsponsoren in sporthal de Oosterbliek, samen goed zichtbaar te brengen op een
videopresentatie, zodat dit niet ten koste zou gaan van de inrichting van de zaal
gedurende het toernooi om de Champions Cup, werd in eerste instantie goed ontvangen. Kort na uiteengaan van alle partijen werd dit compromis door de zaalvoetbalvereniging
Jogadores alsnog als onacceptabel bestempeld. De uitlatingen van hun adverteerders
moesten kosten wat kost, volgens contract met SGS, zichtbaar blijven. Het is onduidelijk of de adverteerders hierover gehoord zijn. De optie om de sponsoren van Jogadores een voor een te benaderen om de compromis te bespreken was vanwege – geen tijd – geen optie.

Het bestuur van de Champions Cup heeft telkens weer initiatief genomen richting de SGS, maar elke keer werd het bestuur van de Champions Cup teleurgesteld. Door zowel directie als Raad van toezicht. Zelfs afspraken richting wethouder Freije van de gemeente Gorinchem werden niet nagekomen. Vertrouwelijke informatie lag binnen twee dagen op straat. Door dit besluit zal Gorinchem in de kerstvakantie een groot, mooi en sportief evenement moeten gaan missen.