Start archeologische opgraving De Burcht

WERKENDAM – Dinsdag 6 september start Antea Group met een archeologisch onderzoek in het gebied De Burcht. Dit gebied ligt aan de noord en zuidzijde van de straat de Burcht.

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart om voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan te maken. De gemeente is van plan om hier in de toekomst woningbouw te realiseren. Uit het hierbij horende archeologische veldonderzoek is gebleken dat er in dit gebied misschien nog resten aanwezig zijn van het kasteelterrein dat hier in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd heeft gestaan. Er zijn wel historische afbeeldingen uit deze periode maar het is niet bekend hoe het kasteel er precies heeft uit gezien.

In verband met de voorgenomen ontwikkeling van het terrein, graaft men nu een beperkt deel van het terrein op. Alleen die delen die bij de herontwikkeling van het terrein zouden verdwijnen, worden nu blootgelegd. Als er inderdaad (delen van) muren of anders worden gevonden, worden deze in zijn geheel uitgegraven. De werkzaamheden duren aanvankelijk twee weken.