Enquete voor starters en ZZP-ers

ALTENA – Bedrijvenkring Altena en de drie gemeenten in het Land van Heusden en Altena onderzoeken op welke manier zij eenmansbedrijven en startende ondernemers in het Land van Heusden en Altena zouden kunnen faciliteren.

Men heeft een vragenlijst opgesteld. De beantwoording hiervan wordt gebruikt om ondernemerschap voor starters en ZZP-ers te ondersteunen. Men stelt het op prijs als zoveel mogelijk starters en ZZP-ers in het Land van Heusden en Altena de enquete zouden willen invullen. Dit neemt ongeveer 5 minuten tijd in beslag.

Uw antwoorden zijn belangrijk om het dienstenaanbod zo maximaal mogelijk aan te laten sluiten op uw actuele vragen en behoeften. Uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt. U kunt de enquete vinden op de website van uw gemeente.