Een naam voor de nieuwe gemeente. Denkt u mee?

ALTENA – De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem vormen vanaf 1 januari 2019 een nieuwe gemeente. De nieuwe gemeente moet natuurlijk een naam krijgen. Een naam die past bij het gebied en aantrekkingskracht heeft.

De naam moet makkelijk te onthouden zijn en klinkend als een klok. Inwoners van het Land van Heusden en Altena hebben vast al ideeën over de naam. De drie gemeenten willen de inwoners dan ook zo veel mogelijk betrekken bij het kiezen van de naam. In september kunnen alle inwoners namen indienen bij de drie gemeenten. Zo ontstaat een lange, gevarieerde lijst van mogelijke namen. Een commissie van deskundige streekgenoten die speciale kennis bezitten van bijvoorbeeld cultuur, geschiedenis, toerisme, het bedrijfsleven of de agrarische sector in ons gebied maakt in oktober een selectie uit al die voorgestelde namen.

Vijf namen gaan door naar een volgende ronde: de gemeenteraden kiezen drie namen uit de lijst van vijf. Drie namen die alle drie geschikt zouden zijn om de naam te worden van de nieuwe gemeente. Dan komen er verkiezingen: in november mogen alle inwoners van 16 jaar en ouder stemmen op hun favoriete naam. De drie gemeenteraden besluiten uiteindelijk in december op basis van de uitslag van de verkiezingen, welke naam de nieuwe gemeente krijgt.

Begin september 2016 wordt bekend op welke manieren inwoners namen kunnen indienen en hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Ook kunnen inwoners dan op de website van de samenwerkende gemeenten nalezen aan welke voorwaarden de naam moet voldoen. Op de website van de samenwerkende gemeenten vindt u veel nieuws over de aankomende fusie en de weg ernaartoe. Kijk eens op www.samenwerkendegemeenten-aww.nl.