Aanmelden kandidaten Waarderingspenning

WERKENDAM – Kent u iemand die een Waarderingspenning verdient? Dan is de gemeente op zoek naar u. Meld deze persoon aan en zet hem of haar in het zonnetje.

Het vrijwilligerswerk, waarbij mensen zich niet-beroepsmatig inzetten voor anderen, is een onmisbare schakel in het functioneren van onze samenleving, zéker in onze gemeentelijke samenleving. Bij het toekennen van de Waarderingspenning gaat het in de eerste plaats om het tot uitdrukking brengen van onze buitengewone waardering voor die vaak onzichtbare, maar onmisbare vrijwilliger. Blijken van waardering voor bijzondere prestaties op het terrein van sport, kunst of wetenschap zijn niet uitgesloten, maar deze prestaties zijn meestal van een ander karakter.

Elk jaar worden maximaal vijf Waarderingspenningen uitgereikt. De onderscheiding wordt toegekend door een speciale, onafhankelijke commissie. Wanneer u iemand kent die u wilt voordragen voor deze bijzondere gemeentelijke onderscheiding, kunt u vóór 1 oktober een brief sturen naar de Gemeente Werkendam ter attentie van de Commissie Waarderingspenning, Postbus 16, 4250 DA Werkendam. In uw brief kunt u aangeven om welke persoon het gaat en wat de redenen van aanmelding zijn. Kijk op de website www.werkendam.nl voor alle verdere toetsingscriteria en details.