Milieueffectrapport Groote Haar bijna volledig

GORINCHEM/GIESSENLANDEN – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling Groote Haar in de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden opnieuw beoordeeld. Het rapport is bijna compleet.

Wat nog ontbreekt is informatie over maatregelen voor weidevogels en over de effecten van de windturbines op vogels en vleermuizen. De gebiedsontwikkeling Groote Haar bestaat uit de realisatie van een industrieterrein van 62,5 hectare, drie windturbines en een verbindingsweg, inclusief aansluiting op de A27. Deze ontwikkeling wordt geregeld in drie afzonderlijke bestemmingsplannen.

Voordat hierover een besluit wordt genomen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraden van Gorinchem en Giessenlanden hebben de
Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. De Commissie adviseerde eerder in een voorlopig toetsingsadvies om het milieueffectrapport aan te passen met informatie over mogelijke alternatieven en over de effecten op de leefomgeving, geluidhinder, natuur en landschap. Het nu aangepaste rapport geeft voor de meeste van deze onderwerpen voldoende informatie.