Schoolbesturen en gemeente maken afspraken

GORINCHEM – Maandag 27 juni spraken schoolbesturen en de gemeente Gorinchem hun ambities uit over de taalontwikkeling van jonge kinderen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Ze ondertekenden een convenant waarin afspraken en leeropbrengsten zijn vastgelegd. Wethouder Doodkorte is blij met de afspraken: “Investeren in de taalontwikkeling van jonge kinderen biedt kansen. Dat is ook de uitkomst van drie onderzoeken die staatssecretaris Dekker onlangs liet uitvoeren. Met het convenant geven we in Gorinchem uitvoering aan deze werkwijze.”

De gemeente Gorinchem is verantwoordelijk voor de aanpak van taalachterstanden in de periode dat kinderen nog niet naar basisschool gaan. Kinderen kunnen hiervoor een programma volgen op de peuteropvang. Aansluitend hebben de basisscholen de taak om deze kinderen verder te helpen in hun taalontwikkeling.