Een AZC in de gemeente Woudrichem?

WOUDRICHEM – Het is nog niet zeker dat er een Asielzoekerscentrum komt in de Gemeente Woudrichem.

De raad vergaderde 21 juni opiniërend over het voorstel om in samenwerking met het COA een onderzoek op haalbaarheid te starten naar meerdere locaties voor het vestigen van een AZC. Het college besloot na het luisteren naar inwoners en de raad het huidige voorstel terug te trekken. Een nieuw voorstel komt terug op de agenda van een raadsvergadering. Dit zal naar verwachting na de zomer zijn.

In Noord-Brabant is aan alle gemeenten gevraagd te zoeken naar mogelijkheden om vluchtelingen te huisvesten. De provincie is onderverdeeld in subregio’s die samenwerken om de opdracht van de Provincie uit te werken. Woudrichem vormt samen met Aalburg, Werkendam, Geertruidenberg, Drimmelen en Moerdijk de subregio Biesbosch. De colleges van deze zes gemeenten hebben als uitgangspunt geformuleerd: Drimmelen en Woudrichem nemen de huisvesting van vluchtelingen op zich, die de asielprocedure nog moeten doorlopen en gehuisvest worden in een AZC en de andere gemeenten zorgen voor huisvesting van vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de vergunninghouders.

Er is nog geen beslissing genomen door de gemeenteraad van Woudrichem. En ook is nog niet duidelijk welke locatie geschikt zou zijn, dat wil het college onderzoeken.