ChristenUnie: meer geld voor Hooipolder

REGIO – De ChristenUnie wil dat minister Schultz meer geld beschikbaar stelt voor het aanpassen van knooppunt Hooipolder.

Kamerlid Eppo Bruins: “Mooi dat er een fly-over komt vanaf de A59 west richting de A27 noord, maar uiteindelijk moeten alle verkeerslichten verdwijnen op dit kruispunt.” Een volledig knooppunt zonder verkeerslichten kost 200 miljoen. Zoveel geld is er op dit moment niet. Eppo Bruins: “Nu het kabinet extra miljarden voor infrastructuur beschikbaar wil stellen ontstaan er wel nieuwe mogelijkheden, maar dat is pas geld wat na 2028 beschikbaar is. Bij Hooipolder zijn echter sneller maatregelen nodig.”

Deze week gaat de ChristenUnie daarom tijdens een debat over alle infrastructuurprojecten vragen om op korte termijn extra geld beschikbaar te stellen zodat er naast de fly-over en extra rijstroken op de A27 noord ook extra rijstroken op de A59 kunnen komen. Bruins: “Voor 10 miljoen euro kunnen er door deze extra rijstroken vrije rechtsaffers zonder verkeerslichten vanaf de A59 richting de A27 komen. Tenslotte kan er voor dit geld een parallelweg ten noorden van de A59 komen om sluipverkeer te weren uit de dorpskernen van Raamsdonk en Waspik. Zo wordt Hooipolder voor de komende jaren filevrij.