Bert van Keulen vrijwilliger van het jaar

HANK – Het CDA in Werkendam koos afgelopen week haar vrijwilliger van het jaar.

Wethouder Matthijs van Oosten overhandigde Bert van Keulen (76) uit Hank de precieuze prijs van € 200 die daarvoor beschikbaar is gesteld. De heer van Keulen was voorgedragen door het Rooms Katholiek parochiekoor uit Hank. Vooraf was gevraagd om aan te geven waarom de voorgedragen vrijwilliger deze prijs verdient. De lijst ​v​an Bert van Keulen bleek indrukwekkend.

Het CDA is trots dat in de gemeente Werkendam zoveel mensen op een of andere manier vrijwilligerswerk doen; in het verzorgingshuis, in de kerk, op het sportveld, bij een vereniging. Vaak gaat het om mensen die zich al vele tientallen jaren inzetten voor de samenleving.