Wilhelmina'26 komt in verzet

WIJK EN AALBURG – Voetbalvereniging Wilhelmina’26 roept via Facebook zijn leden op om op 28 juni in optocht naar het gemeentehuis te gaan.

Op deze manier wil de aanhang zijn ongenoegen uiten dat de club waarschijnlijk kan fluiten naar de eerdere toezegging dat het een semi kunstgrasveld zou krijgen. Op 28 juni komt de opiniërende raad van Aalburg bijeen om over deze kwestie te praten. Vervolgens zal de raad op 12 juli een definitief besluit nemen.

Twee jaar geleden ketste de fusie tussen Noad’32 en Wilhelmina’26 af waarna de gemeente toezegging deed dat beide verenigingen een semi kunstgrasveld zouden krijgen. Bij Noad’32 is dat veld inmiddels gerealiseerd. Wethouder Wijnand van den Hoeven concludeert nu echter dat Wilhelmina’26 niet aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo zou de club niet aan de KNVB-voorwaarden voldoen dat ze in aanmerking zouden komen voor een extra veld. Daarnaast zou ook het budget van 305.000 euro met 25.000 euro worden overschreden. Wilhelmina’26 bestrijd echter deze cijfers en heeft inmiddels spreektijd aangevraagd tijdens de opiniërende vergadering op 28 juni.